Voor de buiten-expositie hebben we 20 bannerframes beschikbaar. Daar kunnen dan maximaal 40 banners in gehangen worden maar niet overal zullen beide zijden toegankelijk voor het publiek. Daarom concentreren we ons op 20 ‘voorkanten’.

Hendrik Bijnsdorp heeft aangegeven bereid te zijn zich in te spannen voor de inhoud van de banners. Dat heeft hij ook voor Gouda 2022 gedaan met een heel mooi resultaat.

Van de 20 banners zijn er ongeveer 15 te gebruiken om ons ‘verhaal’/ onze ‘boodschap’ te vertellen. Er zijn minimaal 2 banners bestemd voor onze sponsoren en 3 voor ‘lokale’  teksten/foto’s. De inhoud voor die 3 lokale banners moet dan wel ook door ‘lokaal’ aangeleverd worden!!

De concept-‘storyline’ voor de 15 banners (met de nadruk op concept!):

0 Routekaart ErfgoedTour met daarop foto’s van de ‘harde kern’

1 De LVBHB bestaat 50 jaar

 • Van ijzeren, zeilende …en later gemotoriseerde ….bedrijfsvaartuigen …in 150 jaar ….naar de moderne binnenvaart (de ‘beursbanners’ samengevat op een buitenbanner)

(een van de beursbanners)

 • 1974 Oprichting LVBZB -> LVBHB (1999): niet meer alleen de zeilende bedrijfsvaartuigen maar ook de gemotoriseerde
 • Welke rol speelde de vroege binnenvaart (turfvaart/mest/hout) voor de ontwikkeling van de (economie van) Nederland?
 • Van zeilen/bomen/jagen via opduwer en zijschroef naar gemotoriseerd

2 Nederland heeft een unieke vloot Historische Bedrijfsvaartuigen

 • Typen door de jaren heen (tjalk, klipper, steilsteven, luxemotor, spits, kempenaar …….)
 • Waarom van de sloop gered? (woningnood, cultuurbesef, recreatie, chartervaart)
 • Stand nu (unieke vloot: grootste ter wereld; > 2000 leden, 1700 schepen)
 • Doelstellingen LVBHB (behoud vaartuigen en ambachten)

3 Vrijwilligers en passie: daarmee behouden wij deze unieke vloot.

 • Wie behoudt het varend maritiem erfgoed nu?
 • Rol particulieren (of liever ’eigenaren’?)
 • Rol behoudsorganisaties
 • Rol overheid
 • Voorbeeld van restauratie: van casco naar zeilschip
 • Beeld van de binnenzijde van (bewoonde) schepen nu
 • Waarom is behoud de moeite waard? (zie bijlage ’Waarom behoud’)
 • Vanuit rol in historie
 • Vanuit nieuwe rollen in toekomst
 • Onlosmakelijke relatie met havens, werven, ambachtslieden, ligplaatsen

4 De te behouden toekomst van deze vloot

 • Kansen en bedreigingen
  • Duurzaam varen (hybride?)
  • Gebruik: woning, recreatie, charter
  • Duurzaam wonen (accu/zonnepanelen/warmtepomp/waterverbruik)
  • Regelgeving
  • Jeugd/vergrijzing
 • Welke rol kan de overheid spelen om het varend erfgoed te ondersteunen?
 • Rijk: betere bescherming
 • Gemeente: aanwijzing als gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht
 • Gemeente: opnemen in omgevingsvisie; faciliteren ligplaatsen
 • Welke kansen liggen er in de toekomst en wat is daarvoor nodig?
  • Bekendheid vergroten (zowel fysiek als de ‘verhalen’)
  • Jeugd interesseren/activeren
  • Nieuwe klimaatvriendelijke en circulaire woonvorm
  • Alternatieve (emissieloze) voortstuwing
  • Overheden activeren, betrekken
  • Imago-verandering: van ’bootzigeuners’ naar ‘hoeders van varend erfgoed’