Leest u dit? Dan heeft u vraag 3 van de communicatie enquête al positief beantwoord!
Het bestuur van de LVBHB is benieuwd of er voldoende tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan informatie vanuit de vereniging. Zijn de middelen waarmee zij communiceert (Bokkepoot, Bulletalie, sociale media, website) voldoende? Staat er in/op wat u wilt weten?
Daarom deze enquête zodat het bestuur en de werkgroep PR en Communicatie inzicht krijgen in die  informatiebehoefte.
Vul het vragenformulier NU in. Dat duurt maximaal 5 minuten en uiteraard is het anoniem.
FORMULIER INVULLEN
Bedankt voor de medewerking.