Bolschip Aaltje

In 1984 begint een groep mensen aan een avontuur. Zij nemen een Opgeboeide Bol over van een groep mensen uit Zeeland. Ze richten een vereniging op met als doelstelling de Aaltje zo veel mogelijk in haar oude glorie te herstellen. De vereniging “Het Zeilend Bolschip” wordt opgericht. Een groep mensen met verschillende deskundigheden en ideeën maar met een gemeenschappelijke passie: de Aaltje zo authentiek mogelijk in de vaart te houden. De vereniging heeft zijn ups en downs gekend, maar heeft alle turbulenties doorstaan.

Tot nu

We werden geconfronteerd met ouder wordende leden, waarbij de passie bleef maar het lijf veranderde. De aanwas van nieuwe leden bleef uit,  zie Bokkepoot nr 130 van 12  juli 2004. Een  aantal leden verwierf zelf een boot en weer anderen kozen voor een andere bezigheid.
Wat eerst niemand durfde uit te spreken, maar wat op een gegeven moment on vermijdbaar werd:  “Stoppen met de vereniging”. We hebben na veel wikken, wegen en tranen het besluit genomen om de Aaltje te verkopen. Maar dat ging zo maar niet.  We hadden een heel lijstje eisen zoals niet naar Engeland, niet naar iemand die de Aaltje zou gaan verbouwen, of zou ombouwen tot motorschip. Etc.
Wij hebben geadverteerd in de gangbare bladen maar niet meer dan enkele gegadigden heeft dat niet opgeleverd. Een struikelblok bleek vaak dat we geen stahoogte hebben behalve in het roefje, en daarmee niet geschikt voor permanente bewoning.
Uiteindelijk hebben we nu een scheepsmakelaar in de arm genomen, om te bemiddelen in de verkoop. Echter ook dit levert weinig potentiele kopers op. Wel werd onze vraagprijs met €10.000 verhoogd.

En nu?

Het lijkt er op dat we onze Aal niet zomaar kunnen verkopen. Primair staat voor ons, dat het schip waar we met zijn allen veel zweet en tranen in hebben gestopt, een waardige bestemming krijgt. Hierbij is het geld wat we voor het schip zouden kunnen ontvangen secundair.
Het zou zo maar kunnen dat we het schip schenken aan een instelling of een groep mensen welke goede ideeën hebben voor het schip. Wat dat betreft zijn we zeker bereid om in gesprek te gaan met potentiele kopers/gebruikers.
We hebben het schip een heel eind CVO klaar, en behoeft het voldoen aan de eisen geen erg grote belemmering te zijn..
Wij hopen dat dit bericht mensen nieuwsgierig maakt naar de Aaltje en met ons in gesprek te gaan wat de mogelijkheden zijn.
namens Vereniging Het Zeilend Bolschip
Dick Zijlstra
Tel: 06 44 84 42 19