Afgelopen zaterdag 5 maart mochten we in Zutphen weer eens een geanimeerde ledenvergadering meemaken.

Wat is zo’n live vergadering veel gezelliger dan een toch enigszins zielloze zoomtoestand. Sommige leden hadden er voor gekozen om wel via het beeldscherm mee te vergaderen, dat kon ook. Ondanks alle ervaring die we langzamerhand hebben, bleek het toch nog wel een uitdaging om een vloeiend contact tussen de zaal en de ‘zoomers’ te handhaven. Maar het is zoommaster Eric ondanks technische tegenslagen en soms wegvallende verbindingen toch gelukt de kudde aardig bij elkaar te houden.

We hoefden niet op elkaar te klitten. foto: Ankie Colombijn

De plaats van handeling, Het Koelhuis in Zutphen, was ons nog bekend van de Contactdag op 6 november vorig jaar. Een leuke erfgoedlocatie, honderd jaar geleden gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School door de coöperatieve zuivelfabriek. De zomerboter werd er opgeslagen om ’s winters een hogere prijs te kunnen vragen.
Prima voor elkaar daar, ruime zaal voor de ca 30 lijfelijk aanwezigen en een groot scherm waarop de 10 zoomers een plaatsje hadden gevonden. En natuurlijk had Henk er ook de winkel weer geopend.

Zoals gezegd, een geanimeerde vergadering, met voldoende ruimte voor vragen en discussie. Aan bod kwamen verenigingszaken als verslagen, financiën en de stand van zaken rond de herziening van statuten en reglementen.
Aftredende bestuursleden Jan Marijt en Eric Voigt werden herkozen. Mirjam Lock, ook aftredend, heeft na veel wikken en wegen besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Ze werd bedankt voor haar bijdrage in het bestuur. Dat zal te gelegener tijd op gepaste wijze aandacht besteden aan haar vertrek.

We gaan onze schepen weer laten zien. foto: Ankie Colombijn

Ook de toekomstige evenementen passeerden de revue, met de Erfgoedtour in ons jubileumjaar 2024 als een wel heel bijzondere manifestatie. Een “zwaan kleef aan”-tocht van ons varend erfgoed door de 12 provincies. Die gaat 7 weken duren, waarin meer dan 1000 kilometer wordt afgelegd. En er staat nog meer op stapel voor het 50-jarig jubileum.

Het verenigingsbeleid voor de komende jaren kwam aan de orde. Dit is uitgewerkt in het voortschrijdende DOP (3-jarig Operationeel Plan) waaraan Jeugdbeleid en Duurzaamheid als nieuwe thema’s zijn toegevoegd. Uitvoering van al die verenigingstaken hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers voor werkgroepen en voor kortlopende projecten. De aanmelding van vrijwilligers kon beter, mogelijk een gevolg van het elkaar nauwelijks ontmoeten in corona-tijd. De Noorderschippers pleitten voor: varen, varen, varen! Want de beste manier om vrijwilligers te werven is toch elkaar in levende lijve te treffen bij activiteiten.

Nog een bijzondere vermelding: Han Visser deelde mee dat de naam van Janneke Bos in 2021 is toegevoegd op het dieplood vanwege haar bijzondere verdiensten. Waarvoor hulde!

Elkaar meer zien dit jaar, gelukkig gaat het zo te zien die kant weer op. Een voorproefje kregen we vast na afloop van de vergadering tijdens de reuze gezellige borrel. Met uitstekende Koelhuis-bitterballen! Sorry, zoomers.

Hendrik Bijnsdorp,
Werkgroep Communicatie & PR