Het Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN (voorheen NRVM) heeft criteria opgesteld voor de opname in het register. In begin december 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de FVEN (voorheen FONV) en het bestuur van de LVBHB de nieuwe criteria goedgekeurd. De schouwcommissie van de LVBHB toetst de schepen die geschouwd moeten worden volgens deze criteria.

De algemene criteria zijn in te zien op de website van de FVEN.

Voor aanmelding dient men zich bij de eigen Behoudsorganisatie aan te melden, in dit geval de schouwcommissie van de LVBHB.