De LVBHB is voornemens in 2014 de werkgroep ICT in het leven te roepen. Deze werkgroep zou zich bezig kunnen gaan houden met het beheer van de website, BHS etc. We blijven u hierover informeren.