De werkgroep Historische Scheepsbouw is in 2013 voortgekomen uit de werkgroep Tuigerij en Documentatie om meer aandacht te besteden aan de historische kenmerken van onze schepen.
De werkgroep houdt zich bezig met:
– Historisch onderzoek aan schepen, met name bouwwijze, materiaal, constructie, kleurgebruik en vormgeving;
– Behouds- en restauratie-ethiek, d.w.z. het zoveel mogelijk behouden van historische kenmerken en details aan schepen, rekening houdend met hedendaags en toekomstig gebruik;
– Het gevraagd adviseren bij historisch onderzoek en restauratie;
– Het in groepsverband beantwoorden van vragen op genoemde terreinen.