Om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed is, in samenwerking met het Mini­sterie van OCW, het Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN (voorheen NRVM) opgezet.  Iedere eigenaar van een historisch vaartuig kan zijn schip daarin laten inschrijven.
Het RVEN staat los van de LVBHB, maar de LVBHB bemiddelt voor zijn leden bij de inschrijving en levert, vanuit de specifieke kennis van historische bedrijfsvaartuigen, ook leden voor de schouwcommissie. Het RVEN wordt beheerd door de Federatie Varend Erfgoed Nederland, FVEN (voorheen FONV).
 

Criteria RVEN

Criteria RVEN

Het Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN (voorheen NRVM) heeft criteria opgesteld voor de opname in het register. In begin december 2014…

Lees meer »

Procedures RVEN

Register Varend Erfgoed Nederland Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorisch beeld van Nederland, maar worden nog onvoldoende…

Lees meer »