De Terra Nova is het verenigingsschip van de LVBHB.
De Terra Nova is gebouwd als vrachtschip ‘type luxe motor’ in 1929 bij de Gebr. Boot in Leiden. In die tijd was dat een gerenommeerde scheepswerf die zeer mooie stabiele schepen bouwde. Het schip werd gebouwd in opdracht van Levien Hooglander,  een vermogend man. Bij het bouwen hoefde hij dan ook niet op een cent te kijken. Hij verlangde dan ook dat er 1e klas materiaal werd gebruikt. Daar vandaan het gezegde: ‘gebouwd uit een grote portemonnee’.
Het schip werd later “De Parel van de Rijn” genoemd. Dat zegt voldoende.
Het financiële beheer van dit authentieke binnenvaartschip is ondergebracht in de Stichting Terra Nova. In 2004 heeft de voormalig eigenaar Jan Lock het schip als verenigingsschip geschonken aan de LVBHB. Het schip is nog geheel vaarklaar en het representeert de LVBHB bij diverse manifestaties.
Het onderhoud van de Terra Nova wordt door de leden van de vereniging zelf uitgevoerd vanuit de werkgroep Onderhoud Terra Nova.
De exploitatie van de Terra Nova rust bij de werkgroep Exploitatie Terra Nova.
Ga naar www.terranova1929.nl voor de speciale website van de Terra Nova.

Apologies, but no entries were found.