Regio Zuid van de LVBHB omvat de provincies Brabant en Limburg en wordt in het noorden begrensd door Waal en Merwede, inclusief het eiland van Dordrecht. Binnen dit gebied schenkt de Regio Zuid aandacht aan historische bedrijfsvaartuigen, historische vaarwegen etc.
Ook worden er twee evenementen per jaar georganiseerd, de winter- en de zomeractiviteit. De winteractiviteit vindt meestal plaats in maart en wordt ergens in regio gehouden, waarbij ontmoeten en educatie met elkaar samen gaan. De zomeractiviteit is een evenement waarbij we met schepen samen komen,bijvoorbeeld  tijdens Open Monumentendag of tijdens het door ons georganiseerde Biesbosch rondje.
Regio zuid is actief sinds 1990 en wordt gedragen door Monique  Molhuizen, Jan Vromans en Johan Sloots.