Werkgroep PR & Communicatie
De opdracht vanuit het bestuur is om hen te ondersteunen met PR en Communicatie-activiteiten die hen helpen het Driejarig Operationeel Plan (DOP) te realiseren. In de praktijk betekent dit, dat de werkgroep zich vooral richt op de presentatie en promotie van de vereniging naar de “buitenwereld” zodat de vereniging bekend raakt bij overheden, pers en het brede publiek. Als het bestuur dan zaken wil regelen voor de leden worden zij als een serieuze partij gezien.

De werkgroep bestaat uit 5 leden: Hendrik Bijnsdorp, Guido Ganzeman, Kitty Molenaar, Theo Rinzema en Inge Koomen.
Hendrik heeft het aandachtsgebied redactioneel werk. Hij schrijft en herschrijft teksten, maakt publieksversies van de leden- en werkgroepvergaderingen en verzorgt andere redactionele input.
Guido is een kanjer als het gaat om beeldmateriaal. Zo heeft hij een prachtige film gemaakt van de Varend Erfgoedmanifestatie in Vreeswijk. Deze is op de website te zien en kan iedereen gebruiken om de vereniging te promoten.
Kitty kan prachtig vormgeven en heeft zich op de huisstijl van de vereniging gestort. Ze heeft bijvoorbeeld een nieuwe folder ontworpen en ook een powerpointdia die iedereen kan gebruiken voor presentaties. Op de website van de LVBHB is een ‘toolkit PR&C’ te vinden waarin diverse standaard huisstijlzaken te downloaden zijn.
Theo is houdt zich bezig met de perscontacten. Dit is één van de speerpunten van de werkgroep. Naast het verzorgen van persberichten wordt ook geïnvesteerd in het opbouwen van een structurele relatie met de pers.
Inge is de coördinator van de werkgroep. Zij zorgt voor de planning en voortgang en de afstemming met het bestuur.