Diverse leden van de LVBHB hebben zich verenigd onder de noemer Kennisdeling. Deze groep is in 2013 voortgekomen uit de werkgroep Tuigerij en Documentatie. Het beschikbaar maken van kennis en ervaring achten zij van groot belang en zij doen dit door binnenkomende vragen naar vermogen te beantwoorden.
Vragen kunnen worden gesteld op het forum van de LVBHB in de categorie Tuigerij en Documentatie of direct per e-mail aan de leden van de groep.

Apologies, but no entries were found.