Er worden her en der op het web verslagen gepubliceerd over verre en minder verre tochten met varende voormalige bedrijfsvaartuigen. Uw webredactie verzamelt deze zoveel mogelijk en publiceert ze in dit rijtje weblinks.