IMG_5856Vooral het begin, dat is zwaar werk. Als de brug eenmaal in beweging is, dan gaat het wel. Maar wanneer de brugwachter op één dag tientallen keren diezelfde brug en alle andere bruggen in zijn district moet bedienen, dan is het een hele klus. Komend vanaf Veendam passeren schippers 50 bruggen en 8 sluizen. Al de bruggen en sluizen worden met de hand bediend. Elke brug- en sluiswachter neemt een deel van het kanaal voor zijn rekening.
Zo ging dat onlangs tijdens MusSailkanaal. Ruim honderd schepen kwamen naar Musselkanaal om daar de reünie te houden van de ‘Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig’. Een hele mond vol, maar de naam zegt precies wat het is. Deze schepen, veelal zeilschepen, voeren vroeger met lading door het kanaal. Enkele zijn zelfs in onze omgeving gebouwd. Nu worden deze schepen bemand door liefhebbers. Schippers die hun schip koesteren en zorgen dat ze er fraai uitziet, zeker voor de feestweek in Musselkanaal.
En feest, dat is het geworden. De pers schrijft dat er wel 60.000 man op MusSailkanaal zijn afgekomen. Alles zat mee. Natuurlijk het weer, dat kon niet beter. Maar ook de mensen die op het evenement afkwamen hebben met elkaar gezorgd dat het een feest is geworden. Er werd spontaan muziek gemaakt, gezongen en gedanst.
Ik heb verscheidene schippers gesproken die Musselkanaal hebben aangedaan. Zij stonden te kijken hoe door de brugwachters, met hun scooter en mobieltje, zo slim gewerkt werd, dat de bruggen juist op tijd open waren om vrije doorgang te verlenen aan de grote zeilschepen. Een geweldige samenwerking tussen Wedeka met de brug- en sluiswachters, de organisatoren van de stichting 250\400 en alle vrijwilligers, heeft er voor gezorgd dat alles vlekkeloos is verlopen en dat MusSailkanaal een werkelijk succes en feest is geworden. Petje af voor al deze mensen en hulde aan de brug- en sluiswachters.
Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal

[Dit is een column van Monique Kroon in De Nieuwsbode uitgave van NoordPers BV een gratis huis-aan-huis blad in o.a. de regio’s Stadskanaal, Musselkanaal , enz.]