Wie wil de nieuwe vormgever van de Bokkepoot worden?
Wij zoeken een vrijwilliger die het verenigingsblad de Bokkepoot vorm wil geven.
De vormgever/opmaker werkt nauw samen met de eindredactie. We verwachten dat de vormgever de opmaak zelfstandig afrondt en de contacten met de drukker onderhoudt.
De Bokkepoot verschijnt vier maal per jaar volgens een vast schema. Kopij en beeldmateriaal worden door de eindredactie aangeleverd, advertenties worden aangeleverd door de penningmeester van de vereniging. Gemiddeld beslaat de Bokkepoot 48-56 pagina’s binnenwerk.
Meer informatie en het pakket van eisen is te verkrijgen bij Dick van der Horst mail of bel 06 54 76 43 38.
Kandidaten worden gevraagd zich voor 28 december 2017 te melden bij Mirjam Peil met opgave van:
– verwachte benodigde inspanning (in uren)
– eventueel gewenste vergoeding

Mirjam Peil
Redactiecoördinator Bokkepoot