Het Bokkepoot-team bruist, maar zit onverwacht zonder eindredacteur. Mayday! mayday!

Foto Robert Lubbers

De Bokkepoot-redactie is klein maar fijn. Vier maal per jaar maken we een prachtig blad. Nu hebben we een vacature voor een eindredacteur. Dat is iemand die oog heeft voor leesbaarheid, taal- en spellingsfouten. Je hoeft geen Neerlandicus te zijn hoor.

Onze redactiemedewerkers maken de kopij, zo nodig in overleg met de auteur, leesbaar en geschikt voor publicatie. Na de redactievergadering voer je als eindredacteur vanuit het oogpunt van de lezer een laatste controle uit en haal je nog onopgemerkte spel- en taalfouten eruit. De pdf´s van de vormgever bekijk je op een goede koppeling tussen tekst en beeld, terwijl je onlogische woordafbrekingen en andere vuiltjes opmerkt.

Uiteindelijk bepaal je in de eindredactiesessie met de vormgever en beeldredacteur de versie die naar de drukker gaat. Onze vergaderingen zijn nu nog online met Zoom maar kunnen ook weer ‘live’ zodra dat mogelijk is. De eerstvolgende redactievergadering is 16 augustus (19:30 uur) en de eindredactie in de ochtend van 1 september.

Geïnteresseerd geraakt of geïnspireerd?

Mail naar bokkepoot@lvbhb.nl, dan nemen we contact met je op.

Een opmerking voor vacature-websites die dit ongevraagd overnemen: het gaat hier om vrijwilligerswerk.