Bokkepoot 242 is uit. Hieronder vindt u de inhoudsopgave en weblinks. Onze leden kunnen hier doorklikken naar de digitale Bokkepoot.

De Bokkepoot is het verenigingsblad van de LVBHB en verschijnt 4 x per jaar op magazineformaat. Naast verenigingsnieuws bevat het veel achtergrondinformatie over de historie van bedrijfsvaartuigen, het behoud ervan en het leven aan boord.

U kunt geen los abonnement op de Bokkepoot nemen, het blad is inbegrepen bij het lidmaatschap van de LVBHB. Losse nummers zijn wel te koop.

Recente nummers (alleen voor leden) staan hier. Bokkepoten ouder dan 1 jaar zijn ook voor niet leden online te lezen en te downloaden, klik hier.

Inhoud Bokkepoot 242

Weblinks bij artikelen

Bij sommige artikelen is extra informatie te vinden met onderstaande links:

pagina betreft link(s)
2 notitie “Varend Erfgoed en energietransitie” https://www.lvbhb.nl/wiki/energietransitie/
4/5 gefilmd interview Henk Morel https://www.lvbhb.nl/filmpjes-av-12-12-2020/
5 aanmelden Erfgoedmanifestatie Winschoten https://www.lvbhb.nl/actueel/evenementen/aanmelden/
8/9 Lekker liggen in Harderwijk https://www.harderwijk.nl/over-de-gemeente/toerisme-en-cultuur/havens-en-ligplaatsen
9 werkgroep Communicatie & PR https://www.lvbhb.nl/vereniging/werkgroepen/communicatie-pr/
https://www.lvbhb.nl/pers/
11 Ligplekken Onderweg https://ligplekkenonderweg.lvbhb.nl/
12 Erfgoedpalen Marrekrite https://marrekrite.frl/varen/
14 Ligplaats zoekt schip https://www.lvbhb.nl/ligplaats-zoekt-schip/
20 Bokkepoot archief https://www.lvbhb.nl/vereniging/bokkepoot/
43 BHS https://www.lvbhb.nl/schepen/bhs/
46/47 Waardestellend kader https://www.lvbhb.nl/wsk/
49 Uit de brand(merken) https://www.lvbhb.nl/product/uit-de-brandmerken/
52 Museumstukken https://www.lvbhb.nl/museumstukken/