Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Het voorstel voor een enigszins gewijzigde opzet van de aanmoedigingsprijs (formeel de Aat van der Giessen-prijs) wordt ter sprake gebracht op de komende Algemene Vergadering in Vreeswijk op woensdag 12 december a.s. Het oude voorstel hield in dat de prijs werd uitgereikt op de jaarlijkse Erfgoedmanifestatie als blijk van waardering voor iemand die zich op uitzonderlijk wijze heeft ingezet voor zijn of haar schip. Het nieuwe voorstel wil verder gaan d.w.z. de aanmoedigingsprijs zou breder ingezet kunnen worden zodat ook niet deelnemers aan de Erfgoedmanifestatie de prijs kunnen winnen b.v. iemand die met een project bezig is. Daarvoor willen we een jury formeren die dat gaat beoordelen. Ook het geldbedrag willen we verhogen naar €500.

Er komt schot in de update van het BHS. Er hebben inmiddels 2 bedrijven gereageerd waarvan een bedrijf een offerte heeft uitgebracht, het andere bedrijf had het te druk. Als de beslissing gevallen is kan het nieuwe BHS half volgend jaar up to date zijn. Ook wordt er nagedacht om het invullen van het BHS aantrekkelijker te maken.

De kosten van de Bokkepoot zijn voor dit jaar gelijk gebleven in vergelijking met 2017. Dat is een hele prestatie gezien al het werk dat gedaan is om de nieuwe vormgeving tot stand te brengen.

Omdat de FVEN niet meer het materiaalfonds onder haar beheer wil houden heeft de vereniging een partij lange ruitjesplaat opgekocht en gaat deze platen beschikbaar stellen aan de leden. Het is een schaars product dat opgeslagen wordt in een loods in Leeuwarden. De verdere afhandeling moet nog georganiseerd worden.

Het Mondriaanfonds stelt geld beschikbaar aan historische schepen die met een restauratieplan komen. De subsidie kan alleen via de Behoudorganisaties (BO’s) aangevraagd worden. Het bestuur wil daarvoor de voorwaarden gaan scheppen.  Let wel dat het niet gemakkelijk is om een aanvraag te doen. De bijdrage restauratie Mobiel Erfgoed van het Mondriaanfonds is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming. Tevens dient men in het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed) te staan en uitdrukking te geven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. Het project moet ook binnen de verhaallijn van Toonbeelden vallen, al met al geen eenvoudige opgave.

De Erfgoedmanifestatie in Alkmaar komt dichterbij. Het programma is zo goed als rond. Binnenkort gaat de inschrijving van start. Het liefst digitaal en als het niet anders kan dan met een formulier. Het is Leiden dit jaar zo goed bevallen dat ze in 2021 weer een kans willen maken, ook Gouda heeft belangstelling. Voor 2022 lijkt Brielle in de race. De Erfgoedmanifestatie kan daar mooi samenvallen met het feest ter bevrijding van de Spanjaarden 450 jaar geleden.

De informatie over het CVO/CBB op de website is aangepast en geactualiseerd nu de deadline van 1 november is verstreken

De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.