Bestuurlijkheden 30-01-2018

2018-02-05T11:16:13+02:005 februari 2018|Nieuws van het bestuur, Openbaar|


Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering. De vergadering vond plaats in het Dominicanen Klooster in Zwolle waar ook de wintervergadering zal plaatsvinden. 
Afgelopen vergadering was Regio Zuid aanwezig op de bestuursvergadering. Overleg met het bestuur is gewenst om te overleggen hoe nu verder omdat Johan en Monique Sloots en Jan Vromans besloten hebben om na het volmaken van 30 jaar activiteiten te stoppen als voortrekkers van de regio Brabant, Limburg en het rivierengebied.  Afgelopen 28 jaar hebben zij veel georganiseerd van reünies (zoals dat toen nog heette) tot zomer- en winter activiteiten. Er is behoefte aan nieuwe mensen die het stokje willen overnemen. Dus wie zich aangesproken voelt, neem contact op met regio zuid. Om het streven nog beter kenbaar te maken komt er binnenkort een interview in de Bokkepoot. Het idee bestaat om in 2020 feestelijk af te sluiten in Heusden, waar ze 28 jaar geleden ook gestart zijn. Als er zich eerder mensen beschikbaar stellen is dat uiteraard prima.
De vereniging is er klaar voor om in FVEN verband deel te nemen aan BOOT Holland van 9 t/m 14 februari a.s.  Er is veel ruimte gereserveerd om goed voor de dag te komen. Bent u in de buurt? Wees welkom en bezoek de stand   in Leeuwarden waar de beurs plaats vindt.
Het bekend en gezien worden is een speerpunt van de vereniging. In dit verband is er gesproken over het verplicht registeren van het schip bij aanmelding als nieuw lid. Nu worden er summiere gegevens gevraagd als iemand lid wil worden. Het bestuur wil er naar toe dat een uitgebreidere beschrijving verplicht wordt zodat een soepele koppeling van ons eigen BHS (Bestand Historische Schepen) en in de toekomst het RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland) mogelijk wordt. Het voorstel wordt op de ledenvergadering gepresenteerd en ter stemming gebracht.
Het is goed om te horen dat er vanuit Vreeswijk een aanbod is gekomen om ervaringen uit te wisselen met de organisatoren van de erfgoedmanifestatie in Alkmaar in 2019. Een evenementen commissie wordt node gemist en dit initiatief zou een eerste aanzet kunnen zijn. Men heeft in Vreeswijk immers veel ervaring vanwege VreeswijkVolVaart in 2016.
Omdat de kosten voor het verzenden van de Bokkepoot naar het buitenland in de papieren lopen is besloten om een digitaal abonnement in te stellen voor leden die in het buitenland verblijven. Zoals bekend kan men op de ledenpagina van de website de meest actuele uitgave van de Bokkepoot inzien. Wil men toch de Bokkepoot verstuurd krijgen naar het buitenland dan vragen wij een meerprijs van €10. Dit bedrag is de helft van de werkelijke verzendkosten.
Het bestuur heeft langdurig stil gestaan bij het onderwerp betalingsbeleid vrijwilligers. Het is algemeen bekend dat in veel vrijwilligersorganisaties dit onderwerp veel discussie oproept. Het is een principiële discussie, waar willen wij als vereniging naar toe, welke kant gaat het uit? Binnen onze vereniging speelt het inzake de update van het BHS. Algemeen geldt: we zijn een vrijwilligers vereniging waarbij alleen onkosten gedeclareerd kunnen worden. Uitzonderlijke projecten die niet door een vrijwilliger gedaan kunnen worden, worden ingekocht. Denk b.v. aan de opmaak van de Bokkepoot. Het bestuur heeft besloten om twee visies over betaling voor te leggen aan de klankbordgroep.
Bestuurslid Maurice heeft te kennen gegeven vanwege studieverplichtingen een time-out te nemen. Rolf vervangt hem in de werkgroep PR&Communicatie. Rond de zomer is hij weer inzetbaar.
Het bestuur vergadert weer op dinsdag 27 februari a.s
Opmerkingen kunt u hier kwijt.
Rob Slangen, notulist van het bestuur
De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.