Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen bestuursvergadering van 28 oktober en 25 november 2019.

De Erfgoedmanifestatie in Winschoten komt in zicht. De Noorderschippers hebben zich bereid verklaard het evenement mede te willen organiseren door o.a. de aanbrengtocht op zich te nemen. De verwachting van het aantal schepen dat naar Winschoten komt is wat getemperd vanwege Sail Amsterdam dat enkele weken daarna plaatsvindt.  Desalniettemin is de organisatie enthousiast en het belooft een mooi evenement te worden.

In aansluiting op Winschoten wordt er een aanbrengtocht georganiseerd richting Sail. De eerste stop is in Groningen in het weekeinde van 1 en 2 augustus. Daarna varen we richting Lelystad waar we het weekeinde erop met open armen worden ontvangen. Bataviahaven wil ervaring op doen om volgend jaar een groot evenement te organiseren voor het hele mobiele erfgoed.

De indruk van de eerste contactdag van de LVBHB in Vreeswijk was overweldigend. Veel nieuwe leden hadden zich aangemeld en het gonsde van de activiteiten.  Dankzij de inzet van het bestuur en de werkgroepleden en andere leden werd het een groot succes.  Er komt nog een schriftelijke evaluatie voor de aanwezigen om de volgende keer nog beter voor de dag te komen.

Naar aanleiding van het succes wil het bestuur volgend jaar de contactdag tot de belangrijkste dag maken waar leden en nieuwe leden elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn volop plannen om dat te realiseren. Daarover nadenkend ontstond het idee om de Algemene vergadering in het voor en najaar anders te organiseren. Niet meer op een locatie in het land met een uitgebreid programma in de middag, maar vergaderen op de Terra Nova met lunch en zonder middagprogramma. Zo blijven de kosten binnen de perken en wordt de contactdag de plek om elkaar te ontmoeten en te inspireren en kan erin geïnvesteerd worden.

Het aantal bezoekers van de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder was minder dan verleden jaar. De vraag is of het aan de locatie ligt of aan de manier van organiseren. Aan onze stand heeft het niet gelegen, die stond duidelijk in het middelpunt. Toch wil het bestuur onderzoeken of een andere locatie, beurs en/of andere opzet meer tegemoetkomt aan het doel nl. bekendheid geven aan de vereniging en het varend erfgoed in het algemeen.

Afgelopen bestuursvergadering hebben we met vreugde kennis gemaakt met drie nieuwe aspirant bestuursleden te weten Bub van Gelderen, Stef Keizer en Peter Wieberneit. Zij hebben interesse getoond voor een bestuurszetel en lopen komende drie maanden mee. Zij zullen zichzelf de komende tijd voorstellen. Maurice heeft aangegeven zijn bestuurszetel niet te willen verlengen en hij treedt af tijdens de komende wintervergadering. Het bestuur zoekt een nieuwe secretaris, een vacature heeft in de Bulletalie gestaan en staat ook op de website.

Zoals eerder gemeld wil de Bokkepoot volgend jaar aandacht schenken aan 75 jaar bevrijding in relatie tot onze schepen. Een mooi initiatief waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. Het bestuur heeft lang gediscussieerd over de vormgeving, wordt het een dikke Bokkepoot of een boek of een combinatie van beiden. Een losse Bokkepoot special kost al gauw tussen de €10.000 en €11.000 inclusief verzendkosten. Aan de andere kant is de vraag is of er voldoende afnemers zijn voor een boek.  Er is al veel tijd gestoken in het verzamelen van informatie door o.a. George Snijder. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een uitgave van een boek waarbij het risico voor de vereniging is en daarnaast een teaser van enkele bladzijden in de reguliere Bokkepoot en andere media b.v. de Schuttevaer en Spiegel der Zeilvaart. De redactie van de Bokkepoot is daarover geïnformeerd.

BOOT Holland komt eraan en vindt op 7 t/m 11 februari plaatst in Leeuwarden. De vereniging is present en we willen proberen om dit keer een heel schip (de Adelaar van de fam. Keizer) naar binnen te krijgen. Ook andere acties worden voorbereid.

Eind december vindt de jaarlijkse DOP-dag (Driejarig Operationeel Plan) plaats. We buigen ons dan over het beleid voor de komende jaren met als speerpunten het jeugdbeleid, duurzaamheid en de projecten die op stapel staan.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn voor leden op de website terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.