Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
Er is nog geen beslissing gevallen aangaande de update van het BHS. Het bestuur wil daar goed over nadenken en realiseert zich dat er veel mee samenhangt. De discussie vordert en we komen eruit!
De Bokkepoot wordt in een nieuw jasje gehesen. Binnenkort is het resultaat te zien. Om de kosten te drukken is er gekeken naar een andere drukker om tot een goed vergelijk te komen. Dit heeft geresulteerd in een gunstigere offerte van de huidige drukker. Het bestuur permitteert zich de vrijheid om ieder jaar af te wegen of het goedkoper kan. In de keuze van de vormgever zijn er fouten gemaakt en is het bestuur te kort geschoten. Binnenkort wordt er een gesprek gepland met de redactie om de plooien glad te strijken.
Het instellen van een Commissie Ethiek wat ter sprake kwam tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in Zwolle verliep niet naar wens. Het was te ad hoc en niet genoeg over nagedacht. De visie van de vereniging op vrijwilligerswerk hoort daaraan ten grondslag te liggen. Het bestuur is daarover in gesprek. Tot zolang laten we het even rusten.
Helaas is de streefdatum om de nieuwe website online te zetten niet gehaald. Het overzetten van alle documenten en de koppeling met het BHS vergen meer tijd.
En dan het onvermijdelijke CVO/CBB. Inmiddels zijn we in FVEN-verband zo ver in het overleg met het ministerie dat Hoofdstuk 24 (dat gaat over “Traditionele Vaartuigen”) steeds meer vorm begint te krijgen. Op dit moment wordt gesproken over de invulling van de rol van “erkend deskundige” die gaat beoordelen of een schip voldoet aan de definitie van “traditioneel vaartuig”. Het idee bestaat om daarvoor een aparte stichting op te richten met een klein bestuur. Deze Stichting geeft dan – op verzoek van de eigenaar – advies aan de Commissie van Deskundigen (die voornamelijk bestaat uit medewerkers van IL&T). De schouwcommissies spelen in het geheel de belangrijke rol van kennisdragers van historische schepen.
De werkgroep OMO heeft toestemming gekregen om een professionele A3 scanner aan te schaffen. Er schijnen nog massa’s handleidingen gedigitaliseerd te moeten worden.
Onze vereniging heeft ook te maken met de privacy wetgeving die binnenkort van kracht wordt. Daarvoor is er een op maat gesneden verwerkingsovereenkomst opgesteld die we daarvoor gaan gebruiken.
Het bestuur heeft besloten om de kilometervergoeding in lijn te brengen met de FVEN-vergoeding en te verhogen naar €0,27 per km. Dit alles gaat in per 1 juli a.s. en geldt voor alle werkgroepleden en vrijwilligers die reiskosten maken voor de vereniging.
De Erfgoedmanifestatie en Sail leiden wordt een groot succes. Voorafgaand wordt er in Warmond op woensdag 25 en donderdag 26 juli een beurtvaart en vlootschouw gehouden. De Sail-in is op vrijdag. Er vindt in Leiden geen Algemene Ledenvergadering plaats. Er is geen ruimte voor in het programma en de locatie is ongeschikt. Als alternatief voor een AV wordt zaterdag 6 oktober genoemd. Nader bericht volgt.
Het bestuur vergadert weer op maandag 23 april a.s. Ditmaal in Vreeswijk op de Terra Nova.
Opmerkingen kunt u hier kwijt.
De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.
Rob Slangen, notulist van het bestuur