Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
Ook onze vereniging heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving (AVG) die eind mei in werking treedt. In de praktijk wordt er verschillend mee omgegaan. Sommige organisaties nemen de bepaling op in de Algemene voorwaarden, anderen stellen een losse verwerkersovereenkomst op. Ook binnen de Behoud Organisaties (BO’s) van de FVEN wordt er verschillend op gereageerd. Het bestuur beraadt zich nog op een passende constructie.
De update van het BHS en de daarmee gepaard gaande discussie kwam opnieuw aan de orde. Er zijn twee opties: een upgrade via Nuxeo, het systeem wat we nu gebruiken om bestanden in op te slaan en wat vele toepassingsmogelijkheden kent of het oude BHS in WordPress integreren na een upgrade. In WordPress is ook de website vormgegeven. Beide systemen zijn uitvoerig bestudeerd en becommentarieerd. De conclusie is dat beide systemen in grote lijnen voldoen aan de verwachtingen. Wat zorgen baart is hoe het zit met de levertijd, de continuïteit en de koppeling van wie wat doet. Het bestuur neemt binnen twee weken een beslissing.
Het geld wat het Meyjesfonds beschikbaar heeft gesteld voor de Erfgoedmanifestatie in Leiden wordt besteed aan het maken van billboards zoals eerder is afgesproken. Er was sprake van dat er een andere bestemming aan gegeven zou worden, maar daar ging het bestuur niet mee akkoord. Nu komen er tweezijdige spandoeken met aan de ene kant de geschiedenis van het Varend Erfgoed in Leiden en aan de andere kant een tijdsbeeld in stappen van de ontwikkeling van het VE in het algemeen. Enkele leden hebben zich bereid verklaard daaraan mee te willen werken.
We hebben aan de bestaande vlag iets toegevoegd om te komen tot een nieuwe vlag die geheel in overeenkomst is met de nieuwe huisstijl. De vlag zal te zien zijn tijdens Sail Leiden (vooralsnog alleen in heel groot formaat beschikbaar) en pas verkocht worden begin 2019. De “oude” vlaggen krijgen eerst nog een goede bestemming.
De aangekondigde verhoging van de km-vergoeding van €0,19 naar €0,27 per km betekent geen overschrijding van de begroting. Het was netter geweest als er tijdens de algemene ledenvergadering in Zwolle over gesproken was en het in de begroting opgenomen was. Naast het feit dat de oude km-vergoeding niet toereikend was, beschouwt het bestuur de verhoging als blijk van waardering naar alle leden die zich inzetten voor de LVBHB en daarvoor onkosten maken.
De nieuwe vormgeving van de Bokkepoot heeft veel reacties losgemaakt variërend van mooi en een aanwinst tot een aanfluiting en zelfs geen nietje meer in het midden. Het was te verwachten. Het bestuur en de redactie nemen alle reacties mee in de binnenkort te houden evaluatie.
Boot Holland 2019 te Leeuwarden wordt grootser aangepakt. Vanuit de FVENheeft er een gesprek plaatsgevonden met de organisatie van Boot Holland. Voor Boot Holland 2019 is het idee gelanceerd om een Erfgoedplein te realiseren waarin alle BO’s een plek krijgen. Het komt neer op ongeveer 15 m2 per BO en daarnaast een flink “plein” met ruimte voor schepen etc. Ook ambachten kunnen getoond worden en een traditioneel vaartuig ter plekke is mogelijk. Men stelt de capaciteit gratis ter beschikking met de voorwaarde dat er voor Boot Holland reclame wordt gemaakt op de site en andere media.
Op 14 t/m 16 juni is de FVEN vertegenwoordigd tijdens de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. De Terra Nova is niet beschikbaar, daarom vaart de Egberdina van Wouter van Dusseldorp mee met genodigden. Ook hier willen we weer acte de présence geven van het Varend erfgoed. Genodigden vanuit de provincie en de politiek kunnen meevaren. Het volledige programma vindt u op deze site.
Het bestuur vergadert weer op dinsdag 29 mei a.s. Locatie: Primula Amsterdam
Opmerkingen kunt u hier kwijt.
De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.
Rob Slangen, notulist