Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Over de update van het BHS naar 2.0 is volop discussie. Binnen het bestuur liggen twee voorstellen, maar we willen graag eerst duidelijkheid over het te volgen beleid inzake de betaling van vrijwilligers/leden. Er bestaat behoefte om de mening van de leden daarover te horen. Allereerst is de klankbordgroep van de vereniging geraadpleegd. Daar werd in algemene zin positief gereageerd op het voorstel van het bestuur om een commissie ethiek (CE) in te stellen die in dit soort zaken advies kan geven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Zwolle staat dit punt op de agenda.

De rest van de tijd van de vergadering is besteed aan het voorbereiden van de AV te Zwolle. Bekend is dat zowel Harderwijk als Winschoten een presentatie zullen geven voor de uitverkiezing tot plaats waar de erfgoedmanifestatie in 2020 zal plaatsvinden. Alle stukken voor de ledenvergadering staan inmiddels online en voor leden te raadplegen.

Het bestuur is erg tevreden over het project TAVE. De presentaties van oude ambachten zijn goed ontvangen en men was enthousiast. De begroting is niet overschreden en er is zelfs nog geld over om dit jaar verder te gaan met het project. Leiden heeft interesse getoond en wil ruimte vrijmaken voor de presentaties.

Vanwege tijdsdruk is niet de gehele agenda behandeld.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 27 maart a.s

Opmerkingen kunt u hier kwijt.

Rob Slangen, notulist van het bestuur

De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.