Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

De Algemene (leden) Vergadering (AV) vindt plaats op woensdag 12 december in Vreeswijk, inloop 16.30 uur, start 18.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Leden die niet aanwezig kunnen zijn wordt de mogelijkheid geboden om met een machtiging te stemmen over de volgende onderwerpen:

  1. Voorstel vrijwilligersbeleid
  2. BHS-data naar RVEN
  3. Andere opzet Aat van der Giessen aanmoedigingsprijs

Dit alles is terug te lezen op de website en binnenkort in de Bulletalie.  Voorwaarde om te stemmen: men moet lid zijn en maximaal twee machtigingen per aanwezig lid zijn toegestaan.

De Nieuwjaarsreceptie is op de Terra Nova op zaterdag 19 januari. Info volgt.

Het is niet gelukt om in Haarlem een geschikte locatie te vinden voor de AV (wintervergadering) op die datum in maart volgend jaar. We zijn naarstig op zoek naar een centraal gelegen locatie.

Ten aanzien van de update naar het BHS 2.0 liggen er inmiddels een aantal aanbiedingen. Het is een scala aan mogelijkheden waardoor de keuze erg ingewikkeld wordt. Het bestuur heeft daarom besloten om twee externe onafhankelijke adviseurs te vragen de aanbiedingen zowel technisch als inhoudelijk gaan toetsen. Daar zit een prijskaartje aan, maar we vinden het belangrijk dat het proces zorgvuldig en verantwoord gebeurt.

Zoals eerder gesteld zijn de vrijwilligers het kapitaal van de vereniging. In het bestuur wordt gediscussieerd over hoe we het beste om kunnen gaan met alle vrijwilligers opdat iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.  Zo zou er op de website meer aandacht gevraagd kunnen worden voor de verschillende werkgroep leden met een persoonlijk verhaal. Naast de persoonlijke kant is het bestuur zich bewust van wat er allemaal mis kan gaan in een vrijwilligersorganisatie zodat mensen afhaken. Landelijk (via de FVEN) wordt er volop nagedacht om al die mensen die het Varend Erfgoed drijvende houden te ondersteunen en te professionaliseren. Omdat het ook een centenkwestie is verloopt de voortgang moeizaam.

Het bestuur wordt versterkt met Eric Voigt mits de leden daarmee akkoord gaan op de AV. Hij wil zich bezig gaan houden met het organiseren van evenementen. Een zeer welkome aanvulling. Daarnaast komt er een vacature voor een web redacteur vrij omdat Rob ermee stopt. De vacante functie van secretaris wordt na het aftreden van Fred door Klaus opgepakt.

Het evenement Suydersail gaat niet door in het weekend van vaderdag. Het zou volgend jaar juni in Lelystad plaatsvinden is samenwerking met de FVEN, de gemeente Lelystad, de Bataviahaven en de Oldtimer club. Die laatste organisatie heeft afgehaakt waardoor het hele evenement op losse schroeven is komen te staan. Wellicht wordt volgend jaar aangehaakt bij de Nationale Monumentendag in september.

Er heeft zich een kandidaat gemeld voor de Erfgoedmanifestatie in 2021. Het gaat om Gouda. Ze vieren in 2022 750 jaar stadsrechten. De stad wil zich in 2021 presenteren omdat dan de aftrap begint. Brielle wordt een geduchte concurrent voor Hasselt dat ook over vier jaar in 2022 mee wil doen.

Bij de FVEN is een werkgroep Kleine Schepen opgericht met het doel om het belang van deze schepen in groter verband uit te dragen en alles wat daarbij komt kijken te bespreken. Alle Behoudorganisaties (BO’s) zijn erin vertegenwoordigd. We zoeken nog een lid van de LVBHB die daaraan wil deelnemen. Er wordt tweemaal per jaar vergaderd, reiskosten worden vergoed. Opgeven aan het secretariaat.

Nog een punt van de penningmeester en de ledenadministratie. Er blijken nog steeds ongeldige email adressen te circuleren binnen te vereniging. Wil iedereen nagaan of zijn of haar email adres nog klopt en zo niet dan het goede adres door geven aan het secretariaat. Het bespaart een hoop overlast en voorkomt dat leden niet de juiste informatie ontvangen.  Alvast bedankt.

De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.