Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
Gaan we naar Sail Amsterdam in 2020? In het kader van de publiciteit voor het Varend Erfgoed: Ja, hoewel er wel bedenkingen zijn in het kader van de heersende chaos in 2015 en beroerde ligplekken. Ondanks een goede start van de Sail-In in 2015 met de Terra Nova op kop verwaterde de Sail-In al snel in de massa rondvarende schepen. De FVEN en de aangesloten BO’s hebben al toegezegd om in 2020 mee te doen. Het blijkt dat het gros van de bezoekers voor de tall ships komt en het varend erfgoed links laat liggen. Als het lukt om weer Bobo’s aan boord van de Terra Nova te krijgen dan wordt het wellicht toch nog interessant. Ondanks alles blijkt er onder de schippers wel animo om deel te nemen voor te zijn.
Het bestuur bestudeert nog hoe de verplichting tot het voeren van een AVG gerealiseerd kan worden. Maurice heeft weer plaatsgenomen in het bestuur en gaat daar vanuit zijn beroep mee aan de slag.
De nieuwe website van de LVBHB heeft vertraging opgelopen maar gaat nu echt binnenkort online. Tijdens de opening van Sail Leiden op vrijdagavond gaat het gebeuren.
Er is in het bestuur langdurig gesproken over het vrijwilligers beleid en de daarmee samenhangende onderwerpen. Het bestuur heeft unaniem besloten op de gekozen weg verder te gaan en de visie op het vrijwilligerswerk te ondersteunen. Dat betekent dat ten aanzien van de update van het BHS er offertes worden opgevraagd en iedereen, zowel leden als niet leden kunnen reageren.
Als het goed is hebben alle deelnemende schippers aan Sail Leiden een flyer en vlag van de LVBHB opgestuurd gekregen. Het draaiboek volgt nog. Met de vlag zijn de schepen herkenbaar voor de organisatoren en zonder vlag geen toegang. Zoals bekend is er geen zomervergadering maar wel een gezellig samenzijn op de vrijdagavond met muziek en borrel.
De locatie voor de komende wintervergadering die plaatsvindt in voorjaar 2019 wordt Haarlem. Aan de voorbereiding wordt gewerkt.
Vanuit de FVEN zijn twee subsidieverzoeken de deur uit gegaan, een naar het Prins Bernhard Cultuur Fonds en een naar het Mondriaan Fonds. Onlangs in bekend geworden dat het PBCF €12.500 beschikbaar stelt voor de realisatie van het RVEN 2.0 Chapeau, met name voor onze voorzitter die als voorzitter van de FVEN dit mede mogelijk heeft gemaakt.
Vanuit het ministerie zijn er subsidies beschikbaar voor het mobiel erfgoed waaronder het varend erfgoed valt. Het gaat om totaal 2 of 1 miljoen (komt binnenkort duidelijkheid over). Om geld te verkrijgen zullen er projecten ingediend moeten worden willen we niet het risico lopen het geld mis te lopen. Vooral restauratieprojecten waarin duurzaamheid (CO2-reductie) een belangrijke factor is maken kans. Dus aan de bak en stel een project samen. Het bestuur ondersteunt deze kans van harte.
In de schouwcommissie is er discussie ontstaan over hoe om te gaan het schouwen. De oude manier van schouwen (de 100 meter schouw) is uitgebreid onder de naam de nieuwe schouw (inclusief cultuurhistorische beschrijving). Dit alles is nodig om eventueel in aanmerking te komen voor Varend Monument. Het bestuur vindt de nieuwe manier van schouwen gewoon toegepast moet worden, immers iedere BO (Behoud Organisatie) mag zelf normen opstellen, mits ze niet in strijd zijn met de voorwaarden van de federatie. In de Algemene Ledenvergadering is de nieuwe manier van schouwen geaccepteerd en dient ook als zodanig in de Register Commissie (RC) van de FVEN duidelijk naar voren gebracht te worden.
Een mededeling van de voorzitter: Rolf gaat komend voorjaar er een poosje tussenuit (met de opduwer “Walvis”, Lia en 2 honden naar Frankrijk; een lang gekoesterde wens) van april tot ongeveer juli. Uiteraard blijft de “winkel” LVBHB/FVEN gewoon open!
De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.
Reageren kan hier
Rob Slangen, notulist van het bestuur