Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Onze penningmeester heeft een gesprek gehad met het EOC over het contract. De verzekeringsmaatschappij gaat de LVBHB voor twee jaar financieel steunen met een bijdrage aan de Erfgoedmanifestatie van €1000, de Noorderschippers met €250 en de Kleine Zeilvaart ook met €250. Als tegenprestatie komt er een advertentie in de Bokkepoot, de Bulletalie en op de website.

De Bokkepoot wordt groen! In het kader van het milieu wordt de plastic omslag vervangen door een beter te composteren materiaal.

Het opslaan van gegevens voor de vereniging is een punt van aandacht. Enerzijds zijn we bezig om alles omtrent de AVG zo goed mogelijk te organiseren, is de privacy geborgd, waar sla je als bestuur gegevens op, hoe verwerk je dat allemaal etc.? Het is een vast onderdeel van de agenda van de bestuursvergadering geworden.

Zo kwamen we ook te spreken over de beeldbank, het medium waar alle foto’s in opgeslagen dienen te worden. Nu gebeurt dat in de mediabank van Nuxeo. Niet iedereen is daar even tevreden over. Zijn er alternatieven of hoe is een en ander beter te ontsluiten en efficiënt te gebruiken. We vinden het belangrijk dat het gebruiksgemak verbeterd wordt.

Ook de website behoeft verbetering. Het is echter niet eenvoudig dat te realiseren. Een korte uitleg: zoals bekend heeft de website in 2018 een nieuwe lay-out en vormgeving gekregen, een enorme klus. Daardoor was er geen tijd voor een herstructurering van de inhoud en opruimen van historie. De vernieuwing was dringend noodzakelijk omdat steeds meer mensen mobiele apparaten gebruiken (tablets en smartphones) en de vormgeving aan een update toe was. De nieuwe website is responsive, dwz: de weergave past zich aan naar het apparaat en beeldschermformaat van de bezoeker. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe structuur waarmee o.a. de zoekfunctie beter wordt. Dat kost tijd. Willen Bast onze nieuwe webredacteur denkt daar een groot deel van 2019 mee bezig te zijn.

De afronding van TAVE is nog niet definitief gebeurd. Er vindt binnenkort een evaluatie plaats met alle workshops deelnemers. Ook de financiële afwikkeling moet deels nog plaatsvinden. Er was €34.000 begroot en minder uitgegeven.

De technische rapportage van het BHS 2.0 is binnen zodat er binnenkort een beslissing valt wie er van de aanbieders het nieuwe BHS 2.0 mag gaan bouwen. Het is vooralsnog niet gelukt om de “interne” aanbieders te bewegen tot een samenwerking en een overleg te plannen over het vervolg. Het bestuur besluit om de eerder vastgestelde procedure te volgen. Dat betekent bekendmaking van degene die de beste aanbieding heeft. Daarna een maand tijd voor eventueel bezwaar of anderszins en dan kan er gebouwd gaan worden.

We zijn blij met de komst van Eric Voigt als nieuw bestuurslid. Dat neemt niet weg dat er nog een vacature is in het bestuur. We denken zelf dat iemand met HR-ervaring het best zou passen, mede omdat het vrijwilligersbeleid hoog op het lijstje staat.

Tijdens de afgelopen AV van 16 maart jl. hebben de werkgroepen aanbesteding en vrijwilligersbeleid hun plannen gepresenteerd. Er wordt door het bestuur een vervolg gepland met beide werkgroepen om tot een werkbaar plan te komen.

Er bestaat binnen de FVEN een commissie Kleine Schepen (er is ook een commissie Grote Schepen trouwens). Vanuit de LVBHB wordt de werkgroep Kleine Zeilvaart gevraagd om er aan deel te nemen.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor het organiseren van de Tjalkendag in Bolsward door de Noorderschippers.

Er is besloten om voor de vereniging 3/8 klinknagels te bestellen ten bedrage van ongeveer €4.000. Het is wel de bedoeling om er 10.000 af te nemen (4 verschillende soorten in totaal 4o.ooo stuks). Als er ook 1/2 duim nagels besteld gaan worden dan kan het gaan om een bedrag van ongeveer €10.000. Er is behoefte aan en een kans voor de leden om ze goedkoop via de LVBHB te bestellen.

Tijdens de afwezigheid van Rolf zullen de overige bestuursleden zijn taken overnemen. Klaus neemt het voorzitterschap waar en Eric en Maurice houden zich bezig met het organiseren van het Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend in september in Lelystad. Binnenkort kan met zich aanmelden via de site.

Wilt u nog meer op de hoogte zijn van wat het bestuur aan werkzaamheden verricht? Volg dan het blog van het bestuur op de website. Tevens zijn daar de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering  terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.