Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Tijdens de laatste bestuursvergadering in Leeuwarden mochten we twee nieuwe aspirant bestuursleden verwelkomen te weten Biene van Huizen en Eric Voigt. Zij lopen de komende maanden mee om te zien of het bevalt en op de ledenvergadering wordt besloten of ze definitief benoemd worden. Welkom Eric en Biene in het bestuur.

De Terra Nova ligt in Vreeswijk afgemeerd voor de open dag voor nieuwe leden op zaterdag 3 november a.s. Tevens is er de presentatie van de werkgroepen. In de middag is het plan om een bezoek aan de nieuwe Beatrix-sluis te brengen.

Er is besloten om een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven op woensdag 12 december in Vreeswijk. De vergadering is van 16.00 tot 18.00 uur. Op de Terra Nova, dat is mede afhankelijk van het aantal van tevoren opgegeven deelnemers, anders wijken we uit naar het Fort in Vreeswijk. Het bestuur vindt een extra ledenvergadering belangrijk omdat er anders punten blijven liggen van de vorige ledenvergadering die nodig besproken moeten worden. Ook de Aart van der Giessen en de Henk Bos prijs zullen als het goed is dan uitgereikt worden. Van 18.00 tot 19.00 uur een hap en een borrel als vroege kerstbeleving. Daarna kan er een bezoek gebracht worden aan de Lichtjesavond in Vreeswijk, voor wie het nog niet kent een prachtige nieuwe ervaring. We menen dat de lichtjesavond op 12 dec in Vreeswijk zo veel meerwaarde geeft dat het ook voor de (nog) werkenden onder ons de moeite waard is om naar Vreeswijk te komen ondanks het relatief vroege tijdstip (16.00 uur) van aanvang vergadering. De uitnodiging volgt.

De Erfgoedmanifestatie in Leiden was overweldigend. Er is met man en macht gewerkt om er een succes van te maken, met dank aan Jan en de vele vrijwilligers en de gemeente Leiden. Toch zijn er ook enkele verbeterpuntjes te vermelden; zo was het optreden van de havenmeesters minder geslaagd te noemen; ook de locatie van vrijdagavond bijeenkomst was geen succes, het was erg warm en de bar luidruchtig. Uit de evaluatie kwam het voorstel om de bijeenkomst op de vrijdagavond samen met de schippersmaaltijd te laten plaatsvinden. De aanwezigheid van de meeste leden is dan verzekerd. Ook bleek dat het spanningsveld tussen het ledenbelang (het reünie gevoel) en het publieksbelang (de commerciële activiteiten e.d.) niet altijd te vermijden valt.

We gaan een ledenenquête houden om de mening te horen t.a.v. de zomervergadering, schippersmaaltijd en gezellige avond.

Het keuren van veiligheidsmiddelen in Leiden  is beperkt gebleven tot het keuren van de brandblussers. Men is in Leiden zo enthousiast geworden dat men erover denkt om over drie jaar zich weer kandidaat te stellen, maar dan met een bredere opzet waarbij het hele Varend Erfgoed zich kan presenteren.

Zoals op de website te lezen valt is er ontwikkeling gaande m.b.t. het verstrekken van hypotheken aan onze schepen. Het is van groot belang dat er een oplossing gevonden wordt omdat anders het Varend Erfgoed ten dode is opgeschreven. Samen met de FVEN en het LWO, het ministerie en de banken wordt naar een oplossing gezocht. Vanuit het ministerie is er een inspanningsverplichting om het Mobiel Erfgoed (waaronder het Varend Erfgoed valt) te ondersteunen.

Er wordt nagedacht over de vervanging van Rolf, onze voorzitter tijdens zijn tijdelijke (half april tot eind juli) afwezigheid volgend voorjaar. Er komen enkele grote evenementen aan zoals SuyderSail in Lelystad tijdens Vaderdag 2019 op 14, 15 en 16 juni. Onder de vlag van de FVEN, de Bataviahaven en de provincie Flevoland wordt die dag georganiseerd in samenwerking met de Oldtimer dag die ook dat weekeinde gehouden wordt. En onze eigen Erfgoedmanifestatie eind juli. Dat vergt veel voorbereiding en inzet van vrijwilligers. Maurice coördineert alles rond SuyderSail, Jan houdt zich bezig met Alkmaar en Rob neemt alle info vanuit de FVEN voor zijn rekening. Klaus doet de algehele coördinatie.

Het BHS moet gevuld worden met zoveel mogelijk schepen, dat moge duidelijk zijn wil het Varend Erfgoed zich vertegenwoordigd voelen naar overheid en de buitenwereld. Toch is dat niet het geval. Daarom denkt het bestuur erover na om een beloningselement toe te voegen aan een registratie. Te denken valt aan korting op het lidmaatschap, een gratis banner voor nieuw leden of een update voor bestaande leden van de banner of een gratis vlag.

De Cd-rom van “schepen die blijven” is zo goed als uitverkocht. In het vervolg is de inhoud van het boek (de Cd-rom) op de website van de LVBHB te downloaden.

Onlangs heeft Inge Koomen aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de werkgroep PR&Communicatie. De bezetting is op dit moment minimaal wat veel gevolgen heeft voor wat er allemaal te doen staat op dit vlak. Ook Kitty als vormgever doet een stapje terug. De werkgroep zoekt dringend versterking. Kandidaten kunnen zich melden bij Maurice. Bedankt Inge voor alle energie die je gestopt hebt in de werkgroep.

Mirjam Peil gaat stoppen als coördinator bij de werkgroep exploitatie van de Terra Nova, zij blijft wel lid van de werkgroep.  Jan en Mirjam Lock hebben zich bereid verklaard om haar taak over te nemen. Ook Mirjam bedankt voor je inzet als coördinator.

Tijdens de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder en tijdens Boot Holland in Leeuwarden zal de vereniging acte de presence geven. Eric Voigt wil kijken of hij studenten van de HBO kan inzetten. Hij denkt dat het voor kleine opdrachten wel mogelijk is.

De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.

Reacties zijn altijd welkom.

Rob Slangen, notulist van het bestuur