Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

In vergadering in de Compagnie zaal van de Batavia werf Lelystad.
Bij de komende evenementen en beurzen wil de vereniging zich op een andere, meer eigentijdse manier gaan presenteren. In plaats van een Tv-scherm wordt er een beamer aangeschaft waarop beeld en tekst op een duidelijk aanspreekbare manier getoond kan worden. Uiteraard blijft de info/boeken stand van Henk Morel behouden. We gaan het zien!
Het Meyjes fonds heeft in samenspraak met de vereniging de keuze voor besteding van de gelden laten vallen op Leiden waar komend jaar de Varend Erfgoedmanifestatie plaats zal vinden. Er komen in de stad billboards met afbeeldingen van historische schepen met uitleg over de geschiedenis van stad en schip. Verheugend is dat het fonds besloten heeft om de donatie te verhogen tot €5000. Het bestuur zou graag zien dat een gedeelte van dat geld ook besteed wordt voor multi-inzetbare informatieborden die elders ingezet kunnen worden.
Naast Winschoten heeft Harderwijk zich ook kandidaat gesteld voor de Erfgoedmanifestatie in 2020.
Het project TAVE wordt eind van het jaar afgesloten. Vanwege het succes en de alom gewaardeerde presentatie en informatie over oude ambachten gaat het bestuur kijken of het project een vervolg kan krijgen met een permanent karakter.
Tijdens de evaluatie van Hassailt zijn een aantal punten ter verbetering aangedragen voor toekomstige Erfgoedmanifestaties. Zorg ervoor dat alle facetten van het veiligheidsplan afgedekt zijn. Zo waren er in Hasselt geen duikers aanwezig en kon het gieklopen niet door gaan. Faciliteiten zijn voor de beleving van de aanwezigen van groot belang. Is de communicatie tussen de organisatie en de schippers goed geregeld, zijn de voorzieningen voor elektra, water etc. voldoende voorhanden, voldoet de vergaderplek en de diner locatie. Is de bereikbaarheid voor de schipper en schip veilig (was op een paar plekken onveilig en moeilijk toegankelijk). Zijn alle autoriteiten voldoende ingelicht (RWS voor de brugopening op het Zwarte water). Ondanks al deze punten is Hassailt toch heel goed bevallen en wil de organisatie zich over vijf jaar weer kandidaat stellen.
Aansluitend wil het bestuur dat de evenementen commissie i.o. de vinger aan de pols houdt als het gaat om het ligplaatsen plan en het checken van de faciliteiten ter plekke. Ook komen er richtlijnen om de keuring van de veiligheidsmiddelen zoals de gasinstallatie, zwemvesten, handblussers en drukflessen bij iedere Erfgoedmanifestatie te laten plaatsvinden.
Evenals verleden jaar wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en een presentje aanbieden. Het is een verrassing dus let op je mailbox.
De vereniging is op alle dagen vertegenwoordigd op Boot Holland in Leeuwarden. Het wordt een gezamenlijke stand met de FVEN. Niet alle behoud organisaties doen mee. Er is ook ruimte voor ambachten.
Het nieuwe FVEN staat in de steigers. Binnen het bestuur ontstond discussie of het een stichting moet blijven of dat een verenigingsvorm beter past. Bij het laatste zijn er leden en is de inspraak vastgelegd. Vooralsnog blijft het een stichting. De komende periode worden de prioriteiten vastgesteld en zullen de Behoud Organisaties zich verplichten werkzaamheden te gaan verrichten.
Het bestuur vergadert weer op dinsdag 30 januari a.s
Opmerkingen kunt u hier kwijt.
Rob Slangen, notulist van het bestuur
N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.