In de vorige Nieuwsbrief vermeldden we onze ledenenquête over hoe “onze” schepen gefinancierd zijn en (kunnen) worden nu alle banken gestopt zijn met hypotheekleningen aan varende woonschepen.

Met een gouden ster op de boeg geeft de schipper aan dat zijn schip afbetaald is. Foto Daniel Schonewille.

Van de enquête zijn er meer dan 100 terugontvangen, hieruit komt erg veel interessante data naar boven. De uitwerking is bijna gereed en met de uitkomsten willen we  graag in gesprek raken met banken, financiers, makelaars, gemeenten (ligplaats!) en andere belanghebbenden.

Onze collega’s in de chartervaart zijn ook begonnen met onderzoek naar financieringsmogelijkheden, zij het meer naar aanleiding van de Corona-crisis. Maar voor een deel zijn hun zorgen ook de onze. Ze hebben alvast een website geopend: fondsvarenderfgoed.nl.