De stichting die gaat adviseren bij het certificeren als Traditioneel Vaartuig (“Hoofdstuk 24”) is nu opgericht.

afkloppen bij vlakkeuringUiterlijk 30 december 2018 moest een deel het Varend Erfgoed over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken.
Die wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer (of als lengte x breedte x diepgang 100 kubieke meter of meer is).

Voor certificaat plichtige schepen, die nog geen certificaat hebben, geldt na 31-12-2018 dat het gebruik maken van de overgangsregeling niet meer mogelijk is. De opties zijn nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen) of certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN).

Voor de laatste optie moet de vaartuig eigenaar een aanvraag indienen, ondersteund door een uitgebreid onderzoek. Eén van die onderdelen is een advies van een “erkend deskundige voor traditionele vaartuigen” waarin wordt bevestigd dat het vaartuig voldoet aan de eisen die aan traditionele vaartuigen worden gesteld.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzocht na te denken over de oprichting van een stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV). Deze stichting dan een “erkend deskundige voor van traditionele vaartuigen” moeten zijn. Een werkgroep van de FVEN heeft dit in een aantal vergaderingen uitgewerkt.

Op 31 januari 2019 is er een overleg geweest met ILT en heeft ILT geconcludeerd dat de gepresenteerde denklijn ten aanzien ATV er goed uitziet.

Op 2 november 2020 is de Stichting ATV bij de notaris opgericht en heeft formeel aan ILT gevraagd om te worden erkend als deskundige traditionele vaartuigen. Aan het ministerie is tegelijkertijd gevraagd om een bijdrage voor de opstartkosten van deze stichting.

Klik op de afbeelding voor grote versie of klik hier voor het achtergrond-artikel met o.a. de presentatie waaruit dit plaatje afkomstig is.

De rol van ATV beperkt zich tot het geven van een advies of een vaartuig een Traditioneel vaartuig is conform het genoemde Hoofdstuk 24 van ES-TRIN. Met dit advies kan de eigenaar naar een keuringsbureau voor de binnenvaart gaan en vragen om een keuring volgens de normen van Traditioneel Vaartuig. Die technisch en nautische beoordeling moet leiden tot de uitgifte van een certificaat door de Commissie van Deskundigen (CvD). In het certificaat zal worden opgenomen dat het gaat om een Traditioneel Vaartuig en dat op grond daarvan regels zijn gehanteerd die afwijken van de regels voor nieuwbouw schepen.

ATV is weliswaar formeel opgericht, maar zal nog een aantal inhoudelijke zaken zoals reglementen en een kwaliteitssysteem moeten ontwikkelen alvorens tot uitgifte van adviezen kan worden overgegaan. Daarom wordt nog gezocht naar extra bestuursleden en naar experts, die de schepen willen beoordelen.

Voor meer informatie zie: Certificeren als Traditioneel Vaartuig (hoofdstuk 24)