Hier vindt u aankondigingen van het bestuur, notulen van vergaderingen en alle andere punten die het bestuur wenselijk acht voor publicatie. 

DOP 2017-2019

DOP 2017-2019

Op de komende ledenvergadering wordt ook de nieuwe versie van het Driejarig Operationeel Plan (DOP) behandeld. Omdat dit plan weergeeft…

Lees meer »
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn